Muuttunut toimintaympäristö ja kiristyneet kierrätystavoitteet nostavat jätemaksuja vuoden vaihteessa -Energiajätteen hinta säilyy ennallaan kannustaen kierrätykseen

22.11.2019

Päijät-Hämeen jätelautakunta on kokouksessaan torstaina 21.11. hyväksynyt Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) hallituksen esittämät maksujen tarkistukset. Uudet maksut tulevat voimaan 1.1.2020. Keskeiset hinnantarkistukset vuodelle 2020 koskevat seka- ja rakennusjätteitä, biojätettä, jätteenkuljetuksen tyhjennyshintoja ja ekomaksua (2020 alkaen jätehuollon perusmaksu).

Hintojen nousuun vaikuttavat monet markkina- ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset – etenkin metallin markkinahinnan lasku, SRF-polttoaineen ylitarjonta, yleinen kustannustason nousu sekä vaarallisten jätteiden ja kestopuun käsittelykustannusten nousu. Myös kiristyneet kierrätysvaatimukset vaikuttavat hintoihin.

-EU:sta ja kansallisesta lainsäädännöstä tulevat kierrätystavoitteet seuraaville vuosille ovat kovat. Vuonna 2020 kierrätysasteen tulisi olla 50 %, vuonna 2030 60 % ja vuonna 2035 jo 65 %. Meillä, kuten Suomessa kokonaisuutenakin riittää kirittävää, sillä nyt toimialueemme kierrätysaste on 43 %, kertoo PHJ:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

-Jätehuolto joutuu tekemään paljon työtä kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi. Erilliskeräys ei pelkästään riitä, vaan jätettä joudutaan kautta linjan käsittelemään entistä enemmän kierrätyskelpoisen materiaalin saamiseksi kiertoon.

-Hinnantarkistuksissa on haluttu käyttää ohjaavaa taksaa, jotta jätteitä päätyisi enemmän sekajätteestä energiajätteeseen ja muihin kierrätettävien jätteiden keräysastioihin. Jätteiden lajittelu niiden syntypaikalla on todella tärkeää, sillä sekajätteestä ei tällä hetkellä sen sisältämän biojätteen vuoksi pystytä vielä erottelemaan laitosmaisesti materiaaleja hyötykäyttöön.

-Energiajätteestä erottelemme kierrätykseen muoveja ja metalleja, joista tällä hetkellä saamme tuloja. Kierrätyskelvottomasta osasta energiajätettä valmistetaan SRF-polttoainetta, josta on markkinoilla ylitarjontaa ja sen poltosta joudumme maksamaan, tosin tällä hetkellä vähemmän kuin sekajätteen poltosta.

-Kierrätyksen edistämisen kannalta energiajätteen lajittelu on tärkeää, sillä sieltä saamme laitosmaisella käsittelyllä talteen jopa 10 kiloa kierrätyskelpoista muovia alueemme asukasta kohden vuodessa. Se on merkittävä määrä Suomenkin tasolla katsottuna, painottaa Rusanen.

Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa puolesta jätelain mukaisista asumisen jätehuollon palvelutehtävistä, kuten jätteiden vastaanotosta, käsittelystä, jäteneuvonnasta ja jätehuollon kehittämisestä. Kustannukset on jätelain mukaan katettava jätemaksuilla.

-Hinnoittelun periaatteena on kierrätykseen päätyvän materiaalin kasvattaminen, tasapuolisen ja hyvän palvelutason ylläpitäminen kustannukset kattavilla hinnoilla, ei tuloksen tekeminen, muistuttaa Rusanen.

Keskeiset hinnantarkistukset vuodelle 2020

Asumisesta syntyvän energiajätteen hinta säilyy ennallaan ollen 70 euroa tonnilta.

Seka- ja rakennusjätteiden käsittelymaksu nousee 160 euroon tonnilta (nyt 145 euroa/tonni).

Biojätteen hinta nousee 90 euroon tonnilta (nyt 85 euroa/tonni).

Kaatopaikalle sijoitettavan jätteen osalta käsittelyhinta pysyy ennallaan lukuun ottamatta eristevillaa, jonka hinta laskee, koska sen erillislajittelua halutaan lisätä.

Käsittelyhintojen muutokset eivät vaikuta jätteen vastaanottohintoihin jäteasemilla.

Ekomaksu (2020 alkaen jätehuollon perusmaksu) nousee mm. jätelautakunnan kasvaneiden kulujen, vaarallisten jätteiden, kestopuun ja haravointijätteen kasvaneiden käsittely-, keräys- ja kuljetuskustannusten sekä laskeneen metallin maailmanmarkkinahinnan vuoksi.  Vakituisen asunnon ekomaksu nousee neljällä eurolla ja on 33,50 euroa vuonna 2020. Vapaa-ajan asunnon ekomaksu nousee 3,5 eurolla ja on 20,50 euroa vuonna 2020.

Ekomaksulla rahoitetaan lakisääteisiä jätehuollon asukaspalveluita ja toimintoja, kuten jäteasemat, Roinaralli-keräyskierrokset, vaarallisten jätteiden ja puutarhajätteiden maksuton vastaanotto, palvelu- ja lajitteluneuvonta, osa suljettujen kaatopaikkojen jälkihoidosta ja jätehuollon viranomaisen, jätelautakunnan, toiminta.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla jäteastian tyhjennysmaksut nousevat jätelajista ja astian koosta riippuen keskimäärin 0,17 – 0,71 euroa tyhjennyskertaa kohden. Kuljetusmaksut nousevat jätteenkuljetusindeksin mukaisesti. Pääosassa toimialuetta on kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa jäteastian tyhjennys- ja kuljetushinnat määräytyvät kuljetusyrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella.

Asukkaat ja taloyhtiöt voivat säästää jätekuluissaan lajittelemalla jätteensä mahdollisimman hyvin. Näin jäljelle jää vain hyvin vähän sekajätettä, jonka käsittely on kalleinta. Pientaloille suositellaan ruokajätteen kompostointia, mikä vähentää syntyvän sekajätteen määrää kaikkein eniten.

PHJ hinnasto 2020

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Johanna Rusanen puh. 040 087 7254, johanna.rusanen@phj.fi