Päijät-Hämeen Jätehuolto mukana energiansäästötalkoissa

09.10.2018

Parhaillaan vietetään valtakunnallista energiansäästöviikkoa. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on mukana energiansäästötalkoissa monella tavalla. Tavoitteena on energiakustannusten alentaminen ja jätekeskusalueen energiaomavaraisuuden lisääminen entisestään. Yhtiö on sitoutunut näihin tavoitteisiin liittymällä 2017–2025 energiatehokkuussopimukseen.

-Toimintamme ympäristövaikutuksia on jo pitkään konkreettisesti vähennetty keräämällä suljetulta kaatopaikalta talteen siellä muodostunut biokaasu. Kaasu on hyödynnetty sähkön ja lämmön tuotannossa jo vuodesta 2002, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

Kaasun talteenotto on ollut paitsi hyödyllistä, myös vähentänyt merkittävästi toiminnan ilmastopäästöjä ja ympäristöön aiheutuvia hajuhaittoja. Nykyisin kaatopaikalle ei enää mene mitään eloperäistä jätettä, joka hapettomissa oloissa hajotessaan muodostaisi kaasuja.

Kujalan jätekeskuksen energiaratkaisuja on tarkasteltu viime vuosien aikana tiiviisti kahdessa eri hankkeessa.

-Energiahankkeiden tuloksena saatiin kattavaa tietoa alueen toimijoiden energiankulutuksesta, eri toiminnoissa muodostuvista hukkalämmöistä, energiansäästömahdollisuuksista ja vaihtoehtoisista energiatuotantomuodoista, kertaa Leiskallio.

-Aika tarkalleen vuosi sitten toteutimme energia- ja puujätettä käsittelevän murskauslaitoksen ja nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen katoille aurinkovoimalat, joiden avulla kokeillaan mm. paneelien käytettävyyttä jätekeskusolosuhteissa.

-Nämä aurinkovoimalat ovat vuodessa tuottaneet uusiutuvaa energiaa 70 000 kWh. Tällä määrällä on säästetty hiilidioksipäästöjä 17 700 kg. Sähköautoa voi ajaa kertyneellä määrällä noin 400 000 km, summaa Leiskallio.

Kaatopaikkakaasusta mikroturbiinissa tuotettu sähkö ja aurinkovoimaloiden tuotanto kattavat yhteensä noin 12 % yhtiön tarvitsemasta käyttösähköstä.

-Suuremmassa määrin voisimme tuottaa uusiutuvaa energiaa omaan käyttöömme perustamalla aurinkovoimalan suljetun kaatopaikan pinnalle. Tämä hanke on kuitenkin vielä päätöstä vailla, kertoo Leiskallio.

Jätekeskuksen valaistus saneerattiin loppukeväällä. Nyt koko alueella on käytössä LED-valaistus ja ”älykäs” valaistuksen ohjaus, joiden avulla jätekeskuksen energiatehokkuus paranee entisestään. Sekä valaistuksen uusimiseen, että koeaurinkovoimaloihin saatiin Business Finland Oy:n energiatukea.

Kujalan jätekeskuksen laitosten ja rakennusten sekä jäteasemien tarvitsema sähkö saadaan kokonaan uusiutuvan energian lähteistä. Tämä on varmistettu hankkimalla sähkön alkuperätakuita. PHJ onkin yhtiönä sitoutunut uusiutuvan energian käyttöön ja yhtiön ostama sähkö on tuotettu pohjoismaisella vesivoimalla.

Kujalan aurinkovoimaloiden sähköntuotantoa voi seurata näiden linkkien kautta:
https://vision.gef.fi/aa73e634-6ee2-4b8e-8cdb-6d8029e5d5aa/ (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=36cf437d-ddb1-450f-8c9a-6775ca4da7b1  (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Lisätietoja antaa:
kehityspäällikkö Antti Leiskallio, 050 324 7427