Pienyrittäjän mahdollisuus päästä jätteistään eroon uhkaa vaikeutua

10.09.2018

Jätelakiin ehdotetaan muutosta, jossa jätteen haltijan, esimerkiksi pienyrittäjänä toimivan remonttifirman, on ilmoittauduttava sähköiseen jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikkaan ja odotettava jopa 10 vuorokautta mahdollisia tarjouksia jätteensä vastaanotolle ja käsittelylle. Vasta sitten, jos markkinapaikan kautta ei kohtuullisia tarjouksia ole tullut, voi pienyrittäjä tuoda jätteensä kunnalliseen jätekeskukseen tai jäteasemalle. Useilla alueilla jäteasema on käytännössä ainoa paikka, joka voi ottaa pieniä jätekuormia vastaan.

– Suunniteltu muutos vaikeuttaisi ja hidastaisi merkittävästi jätehuoltopalveluiden saatavuutta. Jos jätelaissa ehdotettu markkinapaikka toteutuu ehdotetussa muodossaan, saattaa pienyrittäjän jätteiden tuontimatka pysähtyä jatkossa jäteaseman portille, sanoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

– Toimialueemme 7 jäteasemaa palvelevat kotitalouksia ja pienyrityksiä. Vuosittaisista 160 000 asiakkaasta karkeasti ottaen n. 25 % on yrityksiä. Nämä ovat tyypillisesti yhden tai muutaman miehen rakennus- ja remonttiliikkeitä, jotka tuovat jäteasemalle kuution tai parin kuormia kerrallaan, jatkaa Honkanen.

Päijät-Hämeen Jätehuolto oy on monen muun toimijan, kuten kunnallisia jätelaitoksia edustavan Suomen Kiertovoima ry KIVO:n kanssa samaa mieltä siitä, että byrokratian lisääntyminen ja jätehuollon vaikeutuminen voi johtaa moniin ei-toivottuihin ilmiöihin kuten laittomiin kaatopaikkoihin, asukkaiden jätehuoltokustannusten kasvuun ja liikenteen lisääntymiseen kuljetusmatkojen pidentyessä. Siksi ainakin jäteasematoiminta tulisi rajata pakollisen markkinapaikan ulkopuolelle ja käytölle tulee asettaa kynnysarvo.

–  Oikein rakennettuna ja kohdennettuna sähköinen jätteiden markkinapaikka voisi olla hyvä kohtaamispaikka isoille jätteen tuottajille ja käsittelijöille, pienyrityksille se tuo vain lisää byrokratiaa, sanoo toimitusjohtaja Honkanen.

Päijät-Hämeen Jätehuollon, Suomen Kiertovoima ry KIVO:n ja muiden toimijoiden lausunnot löytyvät osoitteesta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a9a5e33f-f599-4410-a6ab-30c2735ceedf (siirtyminen toiseen verkkopalveluun)

Lisätiedot:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ):
Tuula Honkanen, toimitusjohtaja, p. 050 071 4686, tuula.honkanen@phj.fi

Suomen Kiertovoima ry KIVO:
Riku Eksymä, toimitusjohtaja, p. 040 838 6643, riku.eksyma@kivo.fi