PlastEco Oy aloittaa muovijätteen kemiallisen kierrätyksen muoviöljyksi yhteistyössä Salpakierto Oy:n kanssa Lahdessa

29.09.2022

PlastEco Oy aloittaa alkuvuodesta 2023 muoviöljyn tuotannon kierrätysmuovista. Salpakierto Oy erottelee muovin sekajätteestä ja sen jälkeen muovi pestään, pilkotaan ja käsitellään termokemiallisesti alkuperäiseksi raaka-aineeksi. Lopputuotteena saadaan muoviöljyä, jolla korvataan raakaöljyn käyttöä petrokemian teollisuudessa eri muovilajien valmistukseen. Sivujakeena syntyvä kaasu hyödynnetään täysimääräisesti prosessilaitteiston tarvitsemana lämmitysenergiana.

Prosessi parantaa merkittävästi muovijätteen kierrätystä, kun osa energiahyötykäyttöön ohjautuvasta muovijätteestä saadaan uudelleen raaka-aineena kiertoon.

PlastEcon muovinkäsittelylaitos tulee sijoittumaan Kujalan käsittelykeskukseen muodostaen alueelle uuden teollisen symbioosin.

– On hienoa, että tällaisia uusia paikallisia ratkaisuja syntyy. Kemiallinen kierrätys on hyvä ratkaisu niille sekajätteestä erotelluille muovijätteille, jotka eivät tällä hetkellä sovi mekaaniseen kierrätykseen, kommentoi Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Kyseessä on hajautettu alueellinen ratkaisu, jolla vältetään muovijätteen kuljettaminen, mikä vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kemiallinen kierrätys on tulevaisuuden ratkaisu, joka täydentää muovien mekaanisia kierrätysratkaisuja ilman tarvittavia lisäinvestointeja muovien valmistusprosesseihin.

– Laitteisto tuottaa tonnista muovia 1000 litraa puhdasta täysin muovin raaka-aineeksi käytettävää muoviöljyä ja sivujakeena syntyvä kaasu käytetään kokonaan prosessin tarvitsemana energiana, sanoo PlastEco Oy:n toimitusjohtaja Kari Larjava.

Lisätietoa antaa:

PlastEco Oy:n toimitusjohtaja Kari Larjava, puh. 040 500 9673
Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254