Sähköiseen siirtoasiakirjaan siirtymisestä

14.12.2021

Laki jätelain muuttamisesta (714/2021) astui voimaan 19.7.2021, jonka mukaan

  • Siirtoasiakirja tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti 1.1.2022 alkaen
  • Siirtoasiakirja voidaan laatia paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole edellytyksiä esim. laitteiden puutteiden tai sähköisessä siirtoasiakirjassa olevan teknisen vian vuoksi

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) astui voimaan 1.12.2021, jonka mukaan

  • Siirtoasiakirjoihin tulisi merkitä asetuksen mukaiset tiedot viimeistään 1.9.2022
  • Tietoja ei tarvitse toimittaa takautuvasti, vaan 1.9.2022 alkaen
  • Siirtoasiakirjan tietoja tulisi toimittaa rekisteriin 1.9.2022 alkaen

Jätteen vastaanottajalla ei ole velvollisuutta tarjota sähköistä siirtoasiakirjapalvelua asiakkailleen. Salpakierto Oy ei tarjoa vielä 1.1.2022 sähköistä siirtoasiakirja-alustaa asiakkailleen, mutta Kujalan käsittelykeskuksessa on kuitenkin jo nyt valmius vastaanottaa sähköisiä siirtoasiakirjoja WasteApp, Zerowaste ja Maapörssi.fi -alustojen kautta. Salpakierto selvittää sähköisen siirtoasiakirjan käyttöönottoa vuoden 2022 aikana ja tiedottaa siitä tarpeen mukaan asiakkaita.

Jos käytätte edelleen paperista siirtoasiakirjaa, on jätteen haltijan (tuottajan, kiinteistön haltijan tai jonka hallussa jäte on) tehtävä tallentaa paperiset siirtoasiakirjat 3 kk kuluessa jätteen siirron päättymisestä YM:n sähköiseen siirtoasiakirjarekisteriin alkaen 1.9.2022. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, tietojen toimittamisesta huolehtii jätteen kuljettaja.

Salpakierto tarjoaa asiakkaidensa käyttöön toistaiseksi paperisia siirtoasiakirjoja.

Lisätietoja löytyy mm. Ympäristöministeriön sivuilta.

Lisätietoja antaa:
Leena Seppälä
Ympäristöpäällikkö
Salpakierto Oy
leena.seppala@salpakierto.fi, 050 324 7428