Salpakierto käynnistää markkinavuoropuhelun jätelainsäädännön myötä muuttuvien jätekuljetusten hankinnoista

12.08.2021

Uusi jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Uudistus lisää jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, kun jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän. Uuden lain myötä kaikkien erilliskerättävien jätelajien kuljetukset siirtyvät keskitetysti kuntien kilpailutettaviksi. Kilpailutuksen hoitavat pääasiallisesti kuntien omistamat jäteyhtiöt, kuten Salpakierto Oy, kukin omilla toimialueillaan. Keskitetty kilpailutus koskee biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetuksia asuinkiinteistöiltä jätteenkäsittelyyn.

Salpakierto Oy käynnistää jätekuljetusten hankintoja koskevan markkinavuoropuhelun, jonka tavoitteena on kartoittaa markkinoita ja edistää avointa vuorovaikutusta kuljetusyrittäjän ja hankinnan tekijän, Salpakierto Oy:n, välillä. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin.

– Meillä on toiveissa ja tavoitteena saada alueelle uusia, kaiken kokoisia kuljetusurakoitsijoita, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

-Kuljetusten kilpailutuksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja laajentaa toimintaansa jätehuollon kuljetuksiin.

-Kutsumme nyt jätekuljetuksista kiinnostuneita yrityksiä ja yhteenliittymiä kanssamme markkinavuoropuheluun koskien tulevia kuljetushankintoja. Markkinavuoropuhelu kestää siihen saakka, kunnes kuljetukset tulevat kilpailutusvaiheeseen ja sisältää monta eri vaihetta.

Markkinavuoropuhelu avataan etäyhteyksin pidettävässä tilaisuudessa torstaina 2.9.2021 kello 14-16.

Markkinavuoropuheluun halukkaita palveluntuottajia pyydetään rekisteröitymään mukaan tilaisuuteen tästä linkistä.

Tilaisuudessa esitellään jätelakiuudistuksen pääasiallinen sisältö kunnallisen jätehuoltoyhtiön näkökulmasta, uudistuksen vaikutukset Salpakierto Oy:n jätehuollon toimialueen kiinteistöille ja asukkaille sekä alustava aikataulu markkinavuoropuhelulle ja hankinnalle. Tilaisuuden ohjelma on nähtävissä osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus/

Lisätietoja antaa:
Salpakierto Oy, toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254