Salpakierto mukana kuudesluokkalaisten Yrityskylässä Lahdessa

31.01.2022

Kansainvälisesti palkittu koulutusinnovaatio Yrityskylä Alakoulu aloittaa toimintansa tällä viikolla Lahdessa. Yrityskylä Häme tarjoaa yrittäjyyskasvatusta Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon kuntien kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Salpakierto on mukana Yrityskylässä osana koululaisille tarjottavaa ympäristökasvatusta.

Yrityskylä Hämeen sijoittuminen Lahteen on jatkumoa aikaisemmalle Lahden 9.-luokkalaisten Yrityskylälle.

Talous ja nuoret TATin kehittämä Yrityskylä on kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille suunnattu oppimiskokonaisuus työelämästä, taloudesta ja yhteiskunnasta. Yrityskylä Alakoulussa kuudesluokkalaiset simuloivat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä Yläkoulussa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä kansainvälisten markkinoiden pyörteissä.

Kuudesluokkalaiset työskentelevät päivän valitsemassaan ammatissa

TATin Yrityskylä Alakoulun oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan ja saa palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Varsinaiseen Yrityskylä-päivään johdattelee opettajien koulutuksen lisäksi oppimateriaali, jota käydään läpi oppitunneilla. Oppilaat tutustuvat muun muassa talouden perusasioihin, kuten veroihin ja palkkaan sekä yksityisen ja julkisen palvelun eroihin. Lisäksi oppilaat tekevät työhakemuksen ja hakevat haluamaansa ammattiin Yrityskylässä.

Yrityskylän oppimiskokonaisuus perustuu opetussuunnitelmaan ja koostuu opettajien koulutuksesta, oppimateriaalista sekä toiminnallisesta päivästä Yrityskylän oppimisympäristössä.

Yrityskylään osallistuminen lisää tutkitusti nuorten ymmärrystä yhteiskunnasta ja siihen vaikuttamisesta

Nuorten Tulevaisuusraportin tutkimuksen mukaan TATin Yrityskylään osallistuneiden nuorten mielestä yhdenvertaisuuden tavoittelu, ilmastonmuutoksen torjuminen ja verojen maksaminen ovat jokaisen velvollisuuksia.  Ero on huomattava verrattuna sellaisiin nuoriin, joilla Yrityskylä-oppimiskokemusta ei ole. TATin Nuorten tulevaisuusraportti –tutkimukseen vastasi lähes 15 000 yläkoululaista ja toisen asteen opiskelijaa.

Yrityskylä Hämeen avautumisen myötä oppimiskokonaisuuden suorittaa lukuvuonna 2021–2022 83 % kuudesluokkalaisista ja 73 % yhdeksäsluokkalaisista Suomessa. Yrityskylä Hämeen toimintaan voivat osallistua kaikki sellaiset kuudennet luokat, joiden kotikunnat ovat tehneet sopimuksen TATin kanssa.

kuvituskuva