Salpakierto pyytää kiinteistöjä ilmoittamaan kompostointitiedot viranomaiselle

17.11.2022

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain mukaisesti biojätteen erilliskeräyksen velvoite laajenee kesällä 2024 koskemaan kaikkia yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia asuinkiinteistöjä. Uuden lain myötä biojätteen kuljetukset kilpailutetaan jatkossa yhteisesti ja Salpakierto Oy kilpailuttaa ja järjestää kuljetukset omistajakuntiensa puolesta. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on ruokajätteen kompostointi jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa.

Salpakierto Oy:n toimialueella yli 10 000 asukkaan taajamia ovat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Salpakierto pyytää nyt kaikkia näissä taajamissa asuvia, ruokajätteensä kompostorissa kompostoivia talouksia tekemään lain edellyttämän kompostointi-ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle.

-Aloitamme biojätteen tyhjennykset näissä niin sanotuissa isoissa taajamissa sijaitsevilta pientaloilta heinäkuun 2024 alusta. Jos kompostointi-ilmoitusta ei ole tehty eikä tieto kompostoinnista ole saavuttanut meitä, toimitamme kiinteistölle jäteastiat biojätteen erilliskeräystä varten, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.

-Olemme lähestyneet kirjeitse kaikkia tiedossamme olevien, isoissa taajamissa sijaitsevien pienkiinteistöjen haltijoita, joiden palvelutietoja ei kompostoinnin tai biojätteen erilliskeräyksen osalta ole meillä vielä tiedossa, ja pyytäneet tekemään ilmoituksen kompostoinnista Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle viipymättä, viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

– Tavoitteenamme on saada tiedot kiinteistöjen kompostoinnista ajoissa, jotta pystymme suunnittelemaan sekä kilpailuttamaan biojätteen jätekuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti. Biojätteiden kuljetukset kilpailutetaan nyt loppuvuodesta, jatkaa Kranttila.

Tyhjennyshinnoista päätetään Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen määräämässä jätetaksassa.

Kompostointi-ilmoitus tehdään viranomaiselle kirjallisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen -> jätehuollon asiointi ja lomakkeet. Paperisen ilmoituslomakkeen voi tarvittaessa hakea kuntien palvelupisteistä. Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jos se on tehty ennen 1.1.2022.

-Kompostointitietoa tarvitaan, jotta voidaan seurata kierrätykseen päätyvän biojätteen määrää. Kompostoinnista ilmoittaminen on myös peruste pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä.

-Jos asiakkaalla on jo sopimus biojätteen tyhjennyksestä jonkin kuljetusliikkeen kanssa, siirtyvät tyhjennykset automaattisesti Salpakierto Oy:n hoidettavaksi yhteisesti kilpailutetun jätteenkuljetuksen alkaessa. Tämä ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä, päättää Kranttila.

Lisätietoa asuinkiinteistöjen jätehuoltoon tulevista muutoksista osoitteessa salpakierto.fi/jatelakiuudistus
Osoitteessa voi tarkistaa myös oman kiinteistön kuulumisen erilliskeräyksen velvoitealueelle.