Sysmän jätehuoltopalvelut siirtyvät Salpakierrolta Sysmän kunnan hoidettavaksi

30.08.2022

Sysmän kunta irtaantuu Lahden seudun jätelautakunnan ja Salpakierto Oy:n jätehuollon toimialueesta 17.9.2022. Jätehuoltopalveluista vastaa 18.9.2022 alkaen Sysmän kunta ja kaikki jätehuollon palvelut järjestetään kunnan päättämällä ja ilmoittamalla tavalla.

Salpakierto Oy:n järjestämät päivittäisjätehuollon palvelut, kuten kiinteistökohtainen jäteastioiden tyhjennyspalvelu ja aluekeräyspistepalvelu Sysmän kunnan asukkaille ja asuinkiinteistöille päättyvät 17.9.2022. Kuljetuspalvelujen piirissä olevia asiakkaita on informoitu asiasta kirjeitse ja aluekeräyspisteille toimitetaan asiaa koskevat tiedotteet.

Samaan aikaan päättyy Koskueentiellä sijaitsevan lajitteluaseman palvelu, lääkejätteiden vastaanotto kunnan apteekissa, asukkaille tarjottava palvelu- ja lajitteluneuvonta ja kiertävät jätekeräykset Salpakierto Oy:n järjestämänä toimintana. Lajitteluasema on viimeisen kerran avoinna Salpakierron toimesta torstaina 15.9.2022.

Sysmän kunnan asukkaat ja kesäasukkaat voivat olla jatkon jätehuollon järjestämistä koskevissa kysymyksissään yhteydessä Sysmän kuntaan www.sysma.fi/jatehuolto