Tee ruokajätteen kompostointi-ilmoitus viranomaiselle

22.09.2022

Kompostointi-ilmoitus ruokajätteen kompostoinnista tehdään kirjallisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella osoitteessa lahti.fi/jatehuoltoviranomainen -> jätehuollon asiointi ja lomakkeet:

Tee kompostointi-ilmoitus tästä

Kompostointi-ilmoitus tulee tehdä uudelleen, jos se on tehty ennen 1.1.2022.

Kompostointi-ilmoituksella ilmoitetaan myös useamman kiinteistön yhteisestä kompostorista. Paperisen ilmoituslomakkeen voi tarvittaessa hakea kuntien palvelupisteistä. Kompostointi-ilmoituksen avulla seurataan kierrätettävän biojätteen määrää. Lue lisää Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen sivuilta.

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain mukaisesti biojätteen erilliskeräyksen velvoite laajenee kesällä 2024 koskemaan kaikkia yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia asuinkiinteistöjä. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on ruokajätteen kompostointi jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa.

Uuden lain myötä biojätteen kuljetukset kilpailutetaan jatkossa yhteisesti ja Salpakierto Oy kilpailuttaa ja järjestää kuljetukset omistajakuntiensa puolesta.

Lue lisää asumisen jätehuoltoon tulevista muutoksista täältä.