Tiedote biojätteen erilliskeräystä ja kompostointia koskien lähiviikkoina asukkaille

18.10.2022

Salpakierto pyytää kiinteistöjä ilmoittamaan kompostointitiedot viranomaiselle

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain mukaisesti biojätteen erilliskeräyksen velvoite laajenee kesällä 2024 koskemaan kaikkia yli 10 000 asukkaan taajamissa sijaitsevia asuinkiinteistöjä. Uuden lain myötä biojätteen kuljetukset kilpailutetaan jatkossa yhteisesti ja Salpakierto Oy kilpailuttaa ja järjestää kuljetukset omistajakuntiensa puolesta. Biojätteen erilliskeräyksen vaihtoehtona on ruokajätteen kompostointi jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa.

Salpakierto Oy:n toimialueella yli 10 000 asukkaan taajamia ovat Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamat sekä Nastolan kirkonkylä. Kaikille näillä alueilla sijaitseville kiinteistöille, joiden nykyisiä palvelutietoja (tieto kompostoinnista tai biojätekeräyksestä) ei ole saatavilla, postitetaan lähiviikkojen aikana tiedote alkavaa velvoitetta ja sen vaihtoehtoja koskien.

Tavoitteena on saada tiedot kiinteistöjen kompostoinnista ajoissa, jotta pystytään suunnittelemaan sekä kilpailuttamaan biojätteen jätekuljetukset mahdollisimman kustannustehokkaasti. Biojätteiden kuljetukset kilpailutetaan loppuvuodesta.