Toimialueen uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1.1.2023

29.12.2022

Uudet Lahden seudun jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2023. Määräysten myötä tulee voimaan muutoksia asuinkiinteistöjen jätehuoltoon. Määräysten avulla toimeenpannaan 19.7.2021 voimaan astuneen jätelain tuomia muutoksia, joista on jo aiemmin kerrottu.

Tuleviin muutoksiin ja niihin liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin voi tutustua tarkemmin kampanjasivustollamme Mikä jätehuollossa muuttuu? Kampanjasivulta pääset karttaupotukseen, mistä voit tarkistaa kiinteistösi kuulumisen jätteen erilliskeräyksen piiriin.

Uudet määräykset tuovat muutoksia mm. seuraaviin asioihin:

  • kompostointi ja siitä ilmoittaminen
  • jätekimpan (yhteinen jäteastia) ehdot ja kimpoista ilmoittaminen
  • biojäteastian tyhjennysvälit
  • energiajätteen erilliskeräys -> keräyksen loppuminen vaiheittain 2023-2024  -> sekajätteen maksimityhjennysväli lyhenee 12 viikkoon
  • biojätteen, muovi-, lasi- ja kartonkipakkausten sekä metallijätteiden erilliskeräyksen velvoite tulee vaiheittain taajamien vähintään 5 huoneiston kiinteistöille ja niiden kuljetukset siirtyvät Salpakierron yhteisesti kilpailuttamaksi ja järjestämäksi
  • biojätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi kaiken kokoisille kiinteistöille isoissa taajamissa eli Lahden, Heinolan ja Hollolan keskustaajamissa kesällä 2024

Lue koko uutinen uusia jätehuoltomääräyksiä koskien