Uudistuva jätelaki mahdollistaa jätekeräysten kehittämisen ja paremmat kierrätysmahdollisuudet kotitalouksille

07.10.2020

Jätelain uudistus on käsillä ja hallituksen lopullista esitystä uudeksi jätelaiksi odotellaan julki marraskuun alkupuolella. Ympäristöministeriö on valmistellut esityksen uudeksi jätelaiksi asiantuntijaselvitysten pohjalta. Uudistuksen ytimessä on asukkaiden jätehuoltopalveluiden parantaminen, kierrätyksen edistäminen ja työpaikkojen lisääminen kiertotalouteen.

-Jätelain uudistus tarkoittaisi kaikille Päijät-Hämeen Jätehuollon toimialueen asukkaille paitsi parempia lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia sekä kohtuullisempia ja tasapuolisempia jätemaksuja, myös kaikkien asukkaan tarvitsemien jätehuoltopalveluiden saatavuutta helpommin ja vaivattomammin yhdeltä ja samalta palveluntuottajalta eli Päijät-Hämeen Jätehuollolta, tiivistää Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

-Lisäksi uudistus merkitsisi jätehuollon kokonaiskehittämismahdollisuuksien erittäin merkittävää paranemista.

-Siirtyminen kiinteistönhaltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta Päijät-Hämeen Jätehuollon keskitetysti kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen merkitsisi toimialueellamme sitä, että alueen asuinkiinteistöille tultaisiin tarjoamaan esimerkiksi lajittelua helpottavaa monilokerokeräystä ja biojätteen erilliskeräyspalvelua. Myös aluekeräyspisteiden jätteenkeräystä olisi mahdollista kehittää nykyistä paremmaksi. Samalla kadulla asioivien eri firman jäteautojen rallikin päättyisi, jatkaa Rusanen.

-Alueellamme olevassa nykyisessä kaksoiskuljetusjärjestelmässä em. palveluiden kustannustehokas kehittäminen on volyymien näkökulmasta lähes mahdotonta kaikille toimijoille, koska jätekuljetukset ovat hajaantuneet samalla alueella eri kuljetusliikkeille ja kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä on hyvin vähän asiakkaita.

– Nykyisen lainsäädännön puitteissa me, Päijät-Hämeen Jätehuolto, emme pysty kehittämään kiinteistöille tarjottavia kierrätyspalveluita.

Keskitetyn kilpailutuksen järjestelmässä myös pienten ja keskisuurten sekä kokonaan uusien kuljetusyritysten pääsy markkinoille helpottuu

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirryttäessä Päijät-Hämeen Jätehuollon tarkoituksena ei ole hankkia omaa kuljetuskalustoa, vaan jätekuljetukset kilpailutettaisiin sopivan kokoisina urakka-alueina. Näin kaiken kokoisten kuljetusyritysten osallistuminen kilpailutuksiin ja pääsy alueen markkinoille mahdollistuisi.

Jätehuollon ja jätekuljetusten kokonaisvastuu olisi muutoksen jälkeen Päijät-Hämeen Jätehuollolla.

-Kuljetusliikkeiden näkökulmasta kunnan järjestämässä kuljetuksessa kuljetusliikkeellä ei ole riskiä asiakkaiden siirtymisestä toisen kuljetusliikkeen asiakkaiksi. Näin ollen kuljetusliikkeellä ei ole riskiä investointiensa tai henkilökuntansa jäämisestä ilman työtä. Kuntayhtiö takaa kuljetusliikkeelle koko sopimuksen ajan varman tulotason ja työmäärän. Lisäksi seuraavassa kilpailutuksessa Lonka-sopimus takaa työntekijöiden oikeuden jatkaa voittaneessa yrityksessä vanhoina työntekijöinä.

EU:ssa asetetut lisääntyvät kierrätysvelvoitteet lisäävät entisestään kuljetusten tarvetta. Näin ollen yksityisten kuljetusliikkeiden työpaikkojen ja liiketoiminnan kehittyminen toimialueella vauhdittuu eikä suinkaan supistu.

-Tavoitteenamme on järjestää alueemme kaikkien asukkaiden jätehuoltopalvelut mahdollisimman kattavasti, asiakasystävällisin kustannuksin kierrätystavoitteet ja ympäristön etu huomioiden sekä työllistää kuljetusurakoitsijoita ja kuljettajia mahdollisimman monipuolisesti, jotta monipuolinen yrityskanta säilyy ja kehittyy alueella entisestään, päättää Rusanen.

Lisää tietoa uudistuksen alla olevasta jätelaista voi lukea täältä.