Asumisessa syntyvän jätteen hyödyntämisessä päästiin ennätystulokseen – kierrätysasteessa riittää kirittävää

17.04.2019

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) vastaanotti yhdyskuntajätteitä vuonna 2018 kaikkiaan 107 500 tonnia. Tästä määrästä hyödynnettiin ennätysmäärä, 97 %. Hyödyntämisaste muodostuu materiaalina raaka-aineeksi kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista.

– Toimialueen asumisen eri jätehuollon toimijoiden jätevirrat (mm. biojäte, paperi, muovi, metalli ja kartonki) huomioiden päästiin toimialueellamme viime vuonna 41 % kierrätysasteeseen. Se laski edellisestä vuodesta muutamalla prosenttiyksiköllä, vaikka tavoitteiden valossa tilanteen pitäisi olla päinvastoin, kertoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuula Honkanen.

– Kierrätystavoitteet ovat tiukentumassa ja asumisessa syntyvän jätteen kierrätysasteen tulee vuoteen 2025 mennessä olla vähintään 55 % ja vuoteen 2035 mennessä jo 65 %.

-Parempaan kierrätysasteeseen pääsemme paremmalla kotitaloudessa tehtävällä jätelajittelulla, lisäämällä jäteneuvontaa ja kehittämällä edelleen mekaanista, laitosmaista lajittelua, joka täydentää kotitalouden lajittelua.

-Meillä on vireillä ja olemme mukana kierrätystä edistävissä kehitysprojekteissa muun muassa bio- ja tekstiilijätteiden erilliskeräykseen liittyen.

-Lisäksi tavoitteena on, että lajittelulaitoksemme erottelee jätteen seassa olevasta muovista kierrätykseen tänä vuonna jopa 2 miljoona kiloa. Lajittelulaitoksemme erottelee kierrätykseen myös kartonkia ja metallia, päättää Honkanen.

Jäteasemien kävijämäärät kasvoivat edelleen

Päijäthämäläisiä asukkaita palvelee seitsemän jäteasemaa eri puolilla toimialuetta. Asiakaskäynnit jäteasemilla ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Jäteasemilla kävi vuonna 2018 lähes 170 000 asiakasta, joista yli puolet kävi Lahden jäteasema PILLERIllä. Eniten kävijämäärät kasvoivat Heinolan, Hollolan, Orimattilan ja Sysmän jäteasemilla. Jäteasemilla on mahdollisuus lajitella jätteet jopa 34 eri jätelajiin. Jäteasemilla vastaanotettujen jätteiden kierrätysaste oli huippukorkea 79 %.

Jäteasemien aukioloaikoja on asiakkaiden toiveiden mukaisesti viime vuosina lisätty ja niistä kaikki ovat auki myös lauantaisin ainakin kesäkaudella huhti-lokakuussa. Orimattilan jäteaseman kävijämäärien kasvun johdosta kesäajan aukioloaikoja laajennettiin kahtena arkipäivänä.

Asiakkaat ovat hyvin tyytyväisiä jäteasemilla saamaansa palveluun ja asiakastyytyväisyyskyselyssä viime vuonna arvosanaksi saatiin 4,4 (asteikko 1-5). Erityiskiitosta asiakkailta saavat henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys sekä aukioloajat.

Jäteasemat ja muut asukkaille suunnatut jätteiden vastaanottopalvelut ja jäteneuvonta kustannetaan ekomaksulla. Kaiken kaikkiaan ekomaksulla rahoitettavia palveluita käyttävien asiakkaiden määrä kasvoi yli kymmenellä tuhannella ollen viime vuonna yli 190 000.

Yhtiökokous pidettiin 16.4.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.4. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 tilinpäätös, myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kaikki erovuorossa olleet hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan.

Hallitus 16.4.2019 alkaen:

  • Moilanen Heikki, Lahti, hallituksen puheenjohtaja
  • Vanhala-Selin Kristiina, Hollola
  • Kivi Sami, Lahti
  • Vornanen Eila, Asikkala
  • Koskela Markku, Orimattila, jatkaa
  • Nikkanen Arja, Lahti, jatkaa
  • Tähkänen Juha, Heinola, varapuheenjohtaja, jatkaa

Vuosi 2018 oli yhtiön 25. tilikausi. Yhtiön liikevaihto oli 18,1 milj. euroa, joka oli 6,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 0,3 % eli 55 000 euroa.

Yhtiön osakkaina vuonna 2018 oli 10 kuntaa. Lahden kaupunki on yhtiön pääomistaja 58,6 %:n osuudella, joten yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Yhtiökokous päätti jakaa voitonjakokelpoisista varoista omistajakunnille osinkona yhteensä 150 080 euroa eli 560 euroa osakkeelle tuottona sijoitetulle pääomalle.

Lue lisää PHJ:n juuri valmistuneesta Vuosi- ja ympäristökatsauksesta 2018

Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Tuula Honkanen, puh. 0500 714 686PHJ:n juuri valmistunut Vuosi- ja ympäristökatsaus 2018