Biojätteen erilliskeräyskokeilun loppuraportti on julkaistu

22.02.2022

Salpakierto Oy käynnisti syksyllä 2020 pientaloille suunnatun biojätteen erilliskeräyskokeilun, Bioneerin. Kokeilussa seitsemällä asuinalueella Lahdessa käynnistettiin biojätteen erilliskeräys uudenlaisella konseptilla, jossa pyrittiin löytämään kustannustehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu biojätteen erilliskeräykseen. Bioneeri perustuu malliin, jossa valtaosa biojätteiden erilliskeräyksestä toteutettiin jäteauton sijasta pakettiautolla.

Pitkin kokeilua Bioneerista saatiin hyviä tuloksia. Biojätettä kerättiin yhteensä lähes 65 000 kiloa. Toteutettujen koostumustutkimusten perusteella biojätteen osuus sekajätteessä väheni 61 %:sta 14 %:iin. Myös asiakaspalaute oli erinomaista, sillä kaikki asiakkaat olivat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä erilliskeräyskokeiluun.

Bioneerikokeilu oli osa EAKR-rahoitteista Biosykli-hanketta, joka päättyi Salpakierron osalta vuonna 2021. Hankkeen myötä Bioneerikokeilusta on nyt kirjoitettu loppuraportti, johon on koottuna Bioneerikokeilun tulokset ja johtopäätökset. Loppuraportin pääset lukemaan tästä.