Ekomaksu on nyt nimeltään jätehuollon perusmaksu

27.01.2020

Päijät‐Hämeen Jätehuollon toimialueella on käytössä asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu (ennen nimellä ekomaksu), jolla rahoitetaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvia kustannuksia.

Jätehuollon perusmaksun laskutus vuodelta 2020 on alkanut. Maksu on vakituisilta asunnoilta 33,50 euroa vuodessa ja vapaa-ajan asunnoilta 20,50 euroa vuodessa.

Jätehuollon perusmaksu on Jätelain 646/2011 78 § mukainen maksu, joka laskutetaan kaikista käytössä tai käytettävissä olevista vakituisista ja vapaa‐ajan asunnoista, riippumatta syntyvän jätteen määrästä.

Jätehuollon perusmaksun perusteet ja suuruus määritellään Päijät-Hämeen jätelautakunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätehuollon perusmaksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa.

Lue lisää.