Heinolan haja-asutusalueen jätehuollon aluekeräyspisteverkostoon muutoksia

17.10.2018

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) tekee muutoksia Heinolan haja-asutusalueella käytössä olevaan, päivittäisille talousjätteille tarkoitettujen aluekeräyspisteiden verkostoon. Heinolan haja-asutusalueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa yhtenä vaihtoehtona asuinkiinteistöjen päivittäisjätehuollon järjestämiselle ovat energia- ja sekajätteille tarkoitetut aluekeräyspisteet.

-Aluekeräyspisteverkosto supistuu 25 pisteestä noin kymmeneen. Pisteitä lopetetaan porrastetusti loka-marraskuusta alkaen. Lopetetulle pisteelle ei saa jättää jätteitä, kertoo palvelukoordinaattori Henri Rintala.

-Aluekeräyspisteverkoston muutoksista päätettäessä on tarkasteltu eri pisteiden sijaintia, käyttöasteita, roskaantumista ja väärinkäyttöä. Osa pisteistä on ollut sijaintinsa vuoksi alttiina väärinkäytöksille. Pisteitä on myös paikoin tällä hetkellä turhankin tiuhassa. Joidenkin pisteiden kohdalla taas on tilanne, että maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen maa-alueen vuokraehdoista, sanoo Rintala.

-Lisäksi aluekeräyspisteitä käyttävien asiakkaiden määrä on viime vuosina vähentynyt, koska kiinteistöjä on siirtynyt jätteiden kotinoudon piiriin, jatkaa Rintala.

Jätehuoltoviranomaisen antamien jätehuoltomääräysten mukaan ensisijainen tapa hoitaa asuinkiinteistön jätehuolto on kiinteistöittäinen jätenouto, joka tarkoittaa, että päivittäisjätteet kerätään kiinteistöllä jäteastioihin, jotka jäteauto käy tyhjentämässä.

-Aluekeräyspisteiden asiakkaita tiedotetaan asiasta lokakuun aikana sekä postitse kirjeellä, että lopetettavilla pisteillä olevin tiedottein. Kirjeessä kerromme säilyvistä, jatkossakin asiakkaidemme käytettävissä olevista aluekeräyspisteistä. Mikäli kirjeemme ei jostain syystä tavoita, kannattaa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, joka auttaa asiassa eteenpäin.

Heinolassa aluekeräyspisteverkostoa käyttää tällä hetkellä noin 1500 vakituisesti asuttua tai vapaa-ajan asuinkiinteistöä. Aluekeräyspisteitä käyttäville kiinteistöille ei pääsääntöisesti ole pääsyä jäteautolla. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on vain jätehuoltoon liittyneillä, vuosimaksun maksavilla kiinteistöillä.

Heinolan haja-asutusalueella on edelleen asuinkiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet jätteenkuljetukseen. Jätehuoltomääräysten mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen, sekä vakituisten, että vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään ja lajiteltava jätteensä vähintään energia- ja sekajäteastiaan.

Lue lisää täältä.

Lisätietoja antaa:
Henri Rintala, palvelukoordinaattori, 044 799 3032