Jätehuollon palvelutason määrittelytyössä on meneillään asukaskyselyn tulosten analysointi

08.10.2019

Päijät-Hämeessä on käynnissä asumisen jätehuollon palvelutason määrittely. Projektissa on parhaillaan meneillään kesällä toimialueen vakituisille ja kesäasukkaille käynnissä olleen asukaskyselyn tulosten analysointi. Asukaskyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 969 vastausta. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään palvelutason määrittelytyössä. Asukkaiden lisäksi kysyttiin näkemyksiä myös jätehuoltoalan eri toimijoilta.

-Asukaskyselystä saimme hyvää aineistoa ja arvokasta palautetta määrittelytyötämme varten. Haluankin kiittää kaikkia kyselyymme vastanneita, sanoo Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Asukaskyselyllä kartoitettiin jätehuollon palveluita koskevan palautteen ja kehittämisehdotusten lisäksi jätelajittelun asenteita. Tuloksissa nousikin esille muun muassa hyvin positiivinen asenne jätteiden lajittelua kohtaan. 98 % kyselyyn vastanneista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että jätteiden lajittelu on tärkeää. Edelleen 90 % vastaajista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että lajittelu on helppoa.

Asukaskyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin S-ketjun lahjakortteja. Palkinnot on arvottu ja postitettu voittajille.

Käynnissä oleva jätelain uudistus vaikuttaa projektin aikatauluun

-Alkuperäisenä tavoitteenamme oli saattaa palvelutason määrittelytyö loppuun jo 2020 alkupuolella. Mutta koska jätelain uudistus on parhaillaan käynnissä, päätimme ottaa projektissa aikalisän ja odottaa sen mahdollisia vaikutuksia tähän työhön, kertoo Rusanen.

Asumisen jätehuollon palvelutason määrittelevät toimialueen kunnat yhdessä asukkaiden ja projektia koordinoivien jätehuollon palvelutehtäviä tuottavan Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja toimialueen jätehuoltoviranomaisen Päijät-Hämeen jätelautakunnan kanssa. Määrittelytyössä kuullaan myös muiden jätehuollon eri toimijoiden näkemyksiä. Projektin etenemistä voi seurata osoitteessa yhteinenjätehuolto.fi

Lisätietoja antaa:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254
Päijät-Hämeen jätelautakunta, jäteasiamies Tiia Yrjölä, puh. 044 416 3634