Jätehuollon perusmaksun laskutus alkamassa Hollolan osalta

01.10.2021

Jätehuollon perusmaksun laskutus on alkamassa Hollolan osalta. Maksusta ja sen perusteista päättää toimialueen jätehuoltoviranomainen, Lahden seudun jätelautakunta ja sen laskuttaa vuosittain viranomaisen päättämien perusteiden mukaisesti Salpakierto Oy. Jätehuollon perusmaksun määräytymisperusteet muuttuivat vuoden 2021 alusta. Maksu määräytyy nyt rakennuksen digi- ja väestötietoviraston valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin merkityn käyttötarkoituksen ja rakennusten tai asuinhuoneistojen lukumäärän mukaan.

  • Salpakierto saa rakennustiedot digi- ja väestötietovirastolta ja laskuttaa jätehuollon perusmaksun niiden tietojen mukaan. Digi- ja väestötietovirasto puolestaan saa rakennustiedot kunnilta, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Tero Salo.
  • Kun nyt olemme laskuttaneet kunta kerrallaan tätä maksua, on käynyt ilmi, että rakennustiedoissa on ollut vanhoja tai virheellisiä tietoja.
  • Rakennuksella saattaa olla DVV:n tiedoissa eri käyttötarkoitusluokka kuin mikä on omistajan käsitys. Tieto ei ole joko mennyt kunnan rakennusvalvonnasta perille DVV:n rekisteriin tai se on kirjattu sinne virheellisesti.
  • Saattaa myös olla niin, että asiakas ei ole tehnyt rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta kunnan rakennusvalvontaan tilanteessa, jossa rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut alkuperäisestä, täsmentää Salo.

Omien rakennusten tietoja voi tarkistaa osoitteessa dvv.fi. Virheellisiä tietoja esimerkiksi, jos rakennus on purettu, käyttötarkoitus tai asuinhuoneistomäärä eivät täsmää, voi korjauttaa kuntoon rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvonnan kautta. Korjatuista tiedoista tulee ilmoittaa myös Salpakierto Oy:n asiakaspalveluun.

  • Tänä vuonna Hollolan jälkeen on vielä laskutusvuorossa Asikkala. Muut toimialueemme kunnat on jo tältä vuodelta laskutettu, päättää Salo.

Jätehuollon perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa kaikista vakituisista ja vapaa-ajan asunnoista. Jätehuollon perusmaksulla rahoitetaan kuntien lakisääteisestä jätehuollon järjestämistehtävästä aiheutuvia kustannuksia. Maksulla ei rahoiteta päivittäisjätehuoltoa, vaan sillä tuotetaan kotitalouksille jätteiden vastaanottopalvelut, kuten lajitteluasemapalvelut, kiertävät jätekeräykset ja jäteneuvontapalvelut.

Jätehuollon perusmaksu ei koske asuinkelvottomia rakennuksia. Asunnon omistaja voi hakea jätehuollon perusmaksun poistamista kirjallisesti Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselta. Hakiessa tulee esittää todiste asunnon käyttökelvottomuudesta tai rakennuksen purkamisesta. Maksu on maksettava viimeistään jätelaskussa ilmoitettuna eräpäivänä muutoksenhausta huolimatta.

Lue lisää jätehuollon perusmaksusta.