Jätteiden monilokerokeräyksestä kiinnostuneita pientaloja etsitään

13.11.2023

kuvituskuva

Salpakierto Oy suunnittelee pakkausjätteiden monilokerokeräyksen mahdollistamista toimialueensa asukkaille lähivuosina. Monilokerokeräyksen on tarkoitus alkaa vuonna 2025, mikäli keräyksen piiriin saadaan tarpeeksi kotitalouksia. Monilokerokeräys on tarkoitettu ensisijaisesti omakotitaloille, mutta se soveltuu myös pieniin, enintään 4 asunnon taloyhtiöihin. Monilokeroinen jäteastia tuo pientaloasukkaalle kätevän kierrätyspisteen omaan kotipihaan. Monilokeroastiassa on omat lokerot neljälle eri pakkausjätelajille: muovipakkaukset, kartonkipakkaukset, metallipakkaukset ja lasipakkaukset.

Palvelusta kiinnostuneita pyydetään jo nyt ilmoittautumaan, jotta voidaan kartoittaa palvelun aloittamiseen otollisimpia alueita. Keräyksen aloittaminen kotitaloudelle järkevillä kustannuksilla edellyttää, että keräyksen pariin saadaan alkuvaiheessa vähintään noin 1000 asiakasta.

Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa: salpakierto.fi/monilokerokeräys. Ilmoittamalla kiinnostuksensa ei vielä sitoudu palvelun tilaamiseen.

  • Monilokerokeräystä on jo kokeiltu ja sitä on käynnissä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Kanta-Hämeessä ja Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Monilokerokeräys on lisännyt lajittelua ja vähentänyt sekajätteen määrää, kertoo Salpakierto Oy:n palvelupäällikkö Toni Kranttila.
  • Kodin lähellä ja hyvin saavutettavissa oleva lajittelupiste lisää tutkimusten mukaan lajittelumotivaatiota, koska jätteitä ei tarvitse kuljetella kauempana oleviin keräyspisteisiin.
  • Kartoitamme jo nyt palvelusta kiinnostuneita kotitalouksia, jotta pääsemme suunnittelemaan palvelua pidemmälle ja muun muassa valitsemaan asuinalueet, mistä palvelu tullaan aloittamaan. Tavoitteena on laajentaa palvelu koko toimialueelle vaiheittain.
  • Energiajätteen keräysvelvoitteen päättymisen jälkeen pientaloasukkaiden tulisi toimittaa pakkausjätteet Rinki-ekopisteelle. Jos tämä ei ole mahdollista, voi tilata meiltä tyhjennyksen esimerkiksi muovipakkausjätteille, joita yleensä syntyy kotitaloudessa pakkausjätteistä eniten. Monilokeroastia puolestaan lisää lajittelun helppoutta, koska se tarjoaa mahdollisuuden kierrättää kaikki pakkausjätelajit kätevästi omassa pihassa.
  • Monilokerokeräyksen hinta varmasti kiinnostaa. Muualla Suomessa on monilokeroisen jäteastian tyhjennyshinta on ollut n. 13-15 euroa. Meidän alueellamme palvelun hinta määritellään vasta vuodelle 2025 voimaan tulevassa jätetaksassa.

Monilokeroisen jäteastian tyhjentää tarkoitukseen suunniteltu monilokeroinen jäteauto. Astian kaikki lokerot tyhjennetään samalla kertaa jäteauton vastaaviin lokeroihin. Näin jätelajit pysyvät toisistaan erillään ja raaka-aineet saadaan parhaiten kiertoon.

Lisätietoja monilokerokerokeräyksestä osoitteessa: salpakierto.fi/monilokerokeräys