Johanna Rusanen aloitti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtajana

22.08.2019

Keväällä Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Filosofian maisteri (ympäristötiede) Johanna Rusanen on aloittanut tehtävässään 19.8. Hän siirtyi tehtävään HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän käyttöpäällikön tehtävästä, missä hän toimi jätehuollon kuljetusyksikön päällikkönä.

Rusanen seuraa tehtävässä yhtiötä sen perustamisesta lähtien luotsannutta toimitusjohtaja Tuula Honkasta, joka siirtyy eläkkeelle syyskuun puolivälissä.

Rusanen ottaa yhtiön luotsin tehtävän vastaan innokkaana. Hän odottaa pääsevänsä vaikuttamaan siihen, millainen Päijät-Hämeen Jätehuollon rooli alueella tulee tulevaisuudessa olemaan ja kehittämään yhtiön toimintaa yhtä innovoivasti ja rohkeasti kuin sitä on tähänkin asti kehitetty.

-Meillä on parhaillaan käynnissä asumisen jätehuollon palvelutason määrittelytyö yhdessä omistajakuntien, toimialueen asukkaiden ja jätehuoltoviranomaisen kanssa. Pääsen siis heti hyvin konkreettisesti sisälle toimialueen jätehuollon tilanteeseen, tutustumaan eri toimijoihin ja kehittämään palvelutasoa, kertoo toimitusjohtaja Rusanen.

Palvelutasotyössä halutaan muodostaa yhteinen näkemys muun muassa siitä, millaisia palveluja kuntalaisille ja kiinteistöille jatkossa tarjotaan, mikä on riittävä palvelutaso ja mikä puolestaan palvelupisteiden kohtuullinen saavutettavuus. Asukkaille suunnattu kysely on avoinna elokuun loppuun saakka osoitteessa yhteinenjätehuolto.fi

Toinen kohta käynnistyvä kehittämistehtävä liittyy yhtiön strategian uudistamiseen.

-Strategian uudistaminen osuu samaan aikaan parhaillaan käynnissä olevan jätelain uudistamisen kanssa. Uuden lainsäädännön pitäisi astua voimaan vuoden 2020 puolessa välissä. Koska uudistamiset osuvat samaan aikaan, tullaan strategiatyössä huomioimaan uuden lainsäädännön tuomat muutokset, sanoo Rusanen.

Kuvassa yhtiön syyskuussa eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Tuula Honkanen ja uusi toimitusjohtaja Johanna Rusanen Kujalan jätekeskuksen toimiston ovella

Kuvassa vasemmalla yhtiön syyskuussa eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Tuula Honkanen ja oikealla uusi toimitusjohtaja Johanna Rusanen.