Ruokajätteen erilliskeräyspalvelukokeilu pientaloille alkaa Lahdessa – 200 kotitaloutta mahtuu mukaan

22.04.2020

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) aloittaa uudentyyppisen ruokajätteen erilliskeräyspalvelun kokeilun Lahdessa. Kokeiluun etsitään mukaan 200 vapaaehtoista pientaloa, jotka haluavat aloittaa ruokajätteensä lajittelun erilleen sekajätteestä. Asiakashaku on käynnissä ajalla 20.4.-31.5.2020. Kokeiluun voi hakea mukaan osoitteessa bioneeri.fi

Vuoden verran kestävän kokeilujakson on tarkoitus alkaa syksyllä. Kokeilun tavoitteena on edistää kierrätystä tarjoamalla pientaloille helppo, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa ruokajätteidensä kierrätykseen. Kokeiluun osallistuvan pientalon sekajäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää jopa 16 viikkoon asti kokeilujakson ajaksi kotitalouden sekajätteen määrän ja tarpeen mukaan. Erilliskeräyksen kannattavuutta tutkitaan Euroopan aluekehitysrahaston ja Päijät-Hämeen liiton tukemassa Biosykli-hankkeessa, jonka veturina toimii LAB- ammattikorkeakoulu.

-Taustana tälle nyt käynnistettävällä kokeilulle on se, että selvitimme vuonna 2018 haastattelututkimuksella omakotiasukkaiden mielipiteitä biojätteen erilliskeräyksestä. Tuloksena oli, että 93 % piti biojätteen lajittelua ja erilliskeräystä tai kompostointia tärkeänä. 87 % vastaajista suhtautui myönteisesti biojätteen erillislajittelun kehittämiseen, kertoo PHJ:n kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

-Haastattelututkimuksen perusteella teimme erilliskeräysmallien selvityksen, jonka tuloksena oli, että kustannustehokkaimpana ja käytännöllisimpänä ratkaisuna voidaan pitää usean talouden jakamaa keräysastiaa. Nyt kokeiltava palvelumalli on rakennettu tehdyn selvityksen pohjalta.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen Jätehuollon toimialueella ei ole laajamittaista biojätteen erilliskeräystä pientaloille ja jos käytössä ei ole kompostoria, päätyy ruokajäte sekajätteen joukkoon. Liittyminen biojätteen erilliskeräyksen piiriin on kylläkin yleensä mahdollista ainakin tiiviisti asutetuilla alueilla, missä muutoinkin kiertää biojätteen keräysauto. Arviolta noin 60 % toimialueen omakotiasujista kompostoi ruokajätteensä.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat EU:n kiristyneiden kierrätystavoitteiden ja uudistuvan kansallisen jätelainsäädännön myötä ja sen erilliskeräyksen velvoite on todennäköistä kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään vuoden 2024 alusta.

– Me haluamme vastata tähän haasteeseen jo nyt kehittämällä yhteistyössä asukkaiden kanssa pientaloasujille räätälöidyn erilliskeräysratkaisun.

-Tiedossamme on, että sekajäte sisältää noin kolmasosan ruokajätettä, sanoo Leiskallio.

-Koska biojäte pystytään hyödyntämään lähes 100 prosenttisesti, olisi hyvä, että kaikki ruokajäte lajiteltaisiin sekajätteen sijaan siihen. Biojätteestä tuotetaan biokaasua liikennepolttoaineeksi ja ravinteita kiertoon pelloille. Ruokajäte sekajätteessä pilaa sen sisältämän kierrätyskelpoisen materiaalin.

Lisätietoja antaa:

kehityskoordinaattori Jani Vehviläinen, 044 709 0949
kehityspäällikkö Antti Leiskallio, 050 324 7427

Lisätietoa kokeilusta osoitteessa www.bioneeri.fi