Salpakierto esitteli pian käynnistyvien jätekuljetusten kilpailutusten urakkaohjelman kuljetusyrityksille

06.04.2022

Salpakierto Oy järjesti maaliskuun lopulla toimialueensa alkavia jätekuljetushankintoja koskevan markkinavuoropuhelutilaisuuden, johon olivat kutsuttuna kaikki toimialueen jätekuljetuksista kiinnostuneet yritykset ja yhteenliittymät.

Tilaisuudessa läpikäytiin ja esiteltiin Salpakierron toimialueen jätteenkuljetusten suunniteltu urakkaohjelma ja kilpailutusmateriaalit. Tilaisuuden esitysmateriaalit ja tallenne ovat katsottavissa osoitteessa https://salpakierto.fi/jatelakiuudistus/markkinavuoropuhelu/

Kuljetusyrityksille on nyt käynnissä esiteltyä urakkaohjelmaa koskeva kysely, mihin toivotaan vastauksia 15.4.2022 mennessä. Kyselyyn voi vastata tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e23c2a20-f2ab-4786-9aa4-9c9a8abc9115?displayId=Fin2523766

Vastausten avulla Salpakierto tarkentaa lopullista urakkaohjelmaa, jonka mukaan jätekuljetukset tullaan kilpailuttamaan.

-Haluamme käydä keskustelua, kuunnella kuljetusyritysten näkemyksiä ja sitä kautta löytää parhaat ratkaisut kuljetusten järjestämiseksi, kertoo Salpakierto Oy:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

-Tavoitteena on kilpailuttaa kuljetushankinnat siten, että ne ovat urakoitsijoita kiinnostavia ja kaikin puolin toimiva kokonaisuus, lisää Rusanen.

-Asukkaiden näkökulmasta toivomme, että muutos on mahdollisimman huomaamaton ja sujuva.

-Käynnistämme kuljetushankinnat toukokuussa jätelajin mukaan porrastettuna. Hankintapäätökset on saatava voimaan 12 kuukautta ennen urakan alkamista, jotta urakoitsijat ehtivät tehdä tarvittavat kalustohankinnat ja rekrytoida henkilökunnan.

-Ennen kilpailutusten käynnistämistä esittelemme vielä kuljetusyrityksille lopullisen urakkaohjelman, päättää Rusanen.

Kuljetusyrityksille tarjolla hankintakoulutusta

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Salpakierto Oy järjestävät yhteistyössä koulutuksen tulevista jätekuljetusten tarjouskilpailuista kiinnostuneille yrityksille. Koulutuksessa käydään läpi, miten kilpailutuksiin pääsee osallistumaan ja mitä tulee ottaa huomioon hyvän tarjouksen laatimisessa. Koulutus järjestetään tiistaina 3.5.2022 kello 13-15 Teams-webinaarina ja on osallistujille maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Kesällä 2021 voimaan astuneen uuden jätelain myötä pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa. Jätealan yritysten liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät, kun jätteitä lajitellaan, kuljetetaan ja kierrätetään entistä enemmän.

Edellä mainittujen erilliskerättävien jätelajien kuljetukset siirtyvät keskitetysti kuntien järjestämiksi porrastetusti heinäkuusta 2023 alkaen. Kilpailutuksen hoitavat kuntien omistamat jäteyhtiöt, kuten Salpakierto Oy.