Salpakierto Oy:n hallitukseen uusia jäseniä

17.05.2022

Kuntien oman jätehuoltoyhtiön, Salpakierto Oy:n, yhtiökokous pidettiin torstaina 12.5.2022. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tuloslaskelma ja tase sekä myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus. Kokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimesivät ensimmäistä kertaa yhdessä hallitukseen yhden riippumattoman asiantuntijajäsenen.

Yhtiön hallitus 12.5.2022 alkaen:

  • Heikki Moilanen, puheenjohtaja Lahti, jatkaa
  • Sami Kivi, Lahti, jatkaa
  • Kari Aaltonen, Hollola, uusi jäsen
  • Mira Vilkman, Padasjoki, uusi jäsen
  • Henri Saari, varapuheenjohtaja, Heinola, jatkaa
  • Susanna Norja, Lahti, jatkaa
  • Johanna Kyrö, Orimattila, jatkaa
  • Saara Vauramo, riippumaton asiantuntijajäsen, uusi jäsen

Yhtiökokous päätti jakaa voitonjakokelpoisista varoista omistajakunnilleen osinkoa 374,00 euroa/osake, yhteensä 100 232,00 euroa.

Yhtiön osakkaina oli 10 kuntaa vuonna 2021. Lahden kaupunki on yhtiön pääomistaja 58,6 %:n osuudella ja yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin. Sysmän kunta on irtaantumassa yhtiöstä ja sen toimialueesta 17.9.2022.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 15,6 milj. euroa, joka oli noin 20,0 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon lasku johtui tytäryhtiö Salpamaa Oy:lle siirretystä maa- ja kiviainesliiketoiminnasta.

Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 9,3 milj. euroa, joka oli noin 24,0 % edellisvuotta alhaisempi johtuen edellä mainitusta maa- ja kiviainesliiketoiminnan siirtymisestä tytäryhtiö Salpamaa Oy:lle. Ulosmyynnin ja palveluiden liikevaihto oli 6,3 milj. euroa, pudotusta edellisvuoteen verrattuna noin 12,3 %. Ulosmyynnin ja palveluiden liikevaihdon lasku johtui pääosin Lahden kaupungin ja Salpamaa Oy:n välisestä liiketoimintakaupasta, jolla Salpakierto Oy:n aikaisemmin hoitama Lahden kaupungin lumen- ja maanvastaanottotoiminta siirtyi Salpamaa Oy:n liiketoiminnaksi 1.3.2021 alkaen.

Lisätietoja vuoden 2021 vuosi- ja ympäristökatsauksessa: https://salpakierto.fi/vuosikatsaus/2021-2/

Lisätietoja antaa:

Salpakierto Oy, toimitusjohtaja Johanna Rusanen, puh. 040 087 7254