Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietetään 9.-15.9.2019 – Tämän vuoden teemana ruokahävikin ilmastovaikutukset

04.09.2019

Hävikkiviikon tarkoituksena on kiinnittää huomiota ruokahävikkiin ja kannustaa vähentämään hävikin määrää tuotannon ja kulutuksen kaikissa eri vaiheissa. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Tule sinäkin mukaan levittämään tietoa ruokahävikistä ja mieti, miten voisit vähentää omaa ruokahävikkiäsi ja tehdä ilmastotekoja!

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) osallistuu Hävikkiviikkoon järjestämällä alakoululaisille suunnatun Ruoka ei kuulu roskikseen -kampanjan, joka näkyy toimialueen koulujen ruokalatiloissa. Ruoka ei kuulu roskikseen -kampanjassa koululaisia kannustetaan miettimään omaa ruokahävikkiään mm. kehottamalla syömään lautanen tyhjäksi, välttämään ruokajätettä luonnon säästämiseksi ja lajittelemaan ruokajäte biojäteastiaan Kampanjassa seikkailee jo päijäthämäläisille tuttu BioBertta-hahmo. Lisätietoa kampanjasta löytyy täältä.

Tutkimusten mukaan kaikesta kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormasta noin kolmannes syntyy ruuasta ja ruokahävikin aiheuttama hiilijalanjälki on valtava. Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa. Henkilöä kohden heitämme ruokaa pois keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa, noin sadan euron arvosta. Tämän määrän on arvioitu tuottavan yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin noin 100 000 keskivertohenkilöautoa. Kuluttajat pystyvät omilla valinnoillaan vaikuttamaan ruuan ilmastopäästöihin ja hiilijalanjälkeään on helppo pienentää, kun välttää heittämästä ruokaa roskiin. Lisää faktatietoa ruokahävikistä löytyy osoitteesta havikkiviikko.fi

Hyvä elintarvikepakkaus suojaa tuotetta ja vaikuttaa säilyvyyteen 

Elintarvikepakkausten ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin hukkaan menevän ruoan. Hyvin suunniteltujen pakkausten avulla voidaan vähentää tuntuvasti kulutuksen ympäristöpäästöjä. Pakkauksella onkin suuri merkitys ruuan säilyvyyteen ja hyvä pakkaus suojaa tuotetta riittävän pitkään, ehkäisten tuotteen rikkoutumisen tai pilaantumisen.

Pakkausjätteiden kierrättäminen on tärkeä osa ilmastotekoja. Kujalan jätekeskuksen LATE-lajittelulaitos täydentää kotona tehtävää lajittelua erottelemalla päijäthämäläisten jätteistä talteen materiaalina kierrätykseen kelpaavaa muovia, kartonkia ja metallia. Elintarvikkeiden muovipakkaukset voi täten lajitella joko energiajätteeseen tai muovipakkauskeräykseen, mistä ne päätyvät jatkokäsittelyyn ja edelleen uusien tuotteiden raaka-aineeksi.