Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2021 on valmistunut

21.04.2022

Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2021 on julkaistu ja kertomukseen voi tutustua täällä.

Kertomus summaa yhteen yhtiön toiminnan tärkeimmät tapahtumat ja tunnusluvut toimintavuodelta 2021. Kertomuksessa läpikäytyjä aihesisältöjä ovat mm. yhtiön palvelut, meneillään olevat kehityshankkeet, Kujalan käsittelykeskuksen laitosten, käsittelytoimintojen ja ympäristön tunnusluvut sekä yhtiön talous- ja henkilöstötunnusluvut.

Yhtiö vastaanotti yhteensä 102 600 tonnia jätettä. Kokonaisjätemäärä oli edellisvuotta pienempi, koska maa- ja kiviaineisten vastaanotto siirtyi tytäryhtiö Salpamaa Oy:n liiketoiminnaksi vuoden 2021 alusta.

99 % Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana. Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 41 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 58 %. Kierrätysasteen laskentatapa muuttui. Nestemäiset jätteet jätettiin pois yhdyskuntajätteen laskennasta myös takautuvasti aiemmilta vuosilta. Kierrätykseen meni tonneina suunnilleen sama määrä jätettä kuin edellisenä vuonna. Lue aiempi tiedotteemme asiaa koskien.

Lajitteluasemien kävijämäärät pysyivät korkeina. Seitsemän lajitteluaseman palveluita käytti vuoden aikana lähes 205 000 asiakasta, mikä on edellisvuoden lukemien tasolla. Lajitteluasemilla otettiin jätteitä vastaan kaikkiaan noin 32 614 tonnia.

Yhtiön eri asiakasryhmien tyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyyden kokonaiskeskiarvoksi vuonna 2021 muodostui 4,3 asteikolla 1-5 (5=erittäin hyvä/erittäin hyvin/täysin samaa mieltä ja 1=erittäin huono/erittäin huonosti/täysin eri mieltä).

Yhtiön henkilöstömäärä oli vuoden 2021 lopussa 50 henkilöä, joista määräaikaisia oli 5 henkilöä.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 15,6 miljoonaa euroa, joka oli noin 20 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon lasku johtui tytäryhtiö Salpamaa Oy:lle siirretystä maa- ja kiviainesliiketoiminnasta. Liikevaihdosta jätteen vastaanottotoimintojen osuus oli 9,3 milj. euroa, ulosmyynnin ja palveluiden liikevaihto oli 6,3 milj. euroa.

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2021