Yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste toimialueella 99 % – kierrätyksessä riittää edelleen kirittävää

28.04.2020

Toimialueen yhdyskuntajätehuollon eri toimijoiden jätevirrat huomioiden päästiin Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueella viime vuonna 46 % kierrätysasteeseen, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. Energiana hyödynnettiin 53 % asumisen jätteistä. Hyödyntämisaste 99 % muodostuu siis materiaalina raaka-aineeksi kierrätettävän jätteen ja energiahyödyntämiseen ohjatun jätteen osuuksista.

Edellä mainituissa osuuksissa ovat mukana Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) vastaanottaman yhdyskuntajätteen lisäksi mm. Rinki-ekopisteillä ja kiinteistöillä kerätyt tuottajavastuun alaiset pakkausjätteet ja paperi, tuottajien järjestämillä vastaanottopisteillä kerätyt SER-jätteet, arvio kotikompostoidun biojätteen määrästä sekä LABIO Oy:n suoraan vastaanottamat kaupan biojätteet, jotka eivät kulje PHJ:n vastaanoton kautta.

– Kierrätystavoitteet ovat tiukat ja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulee vuoteen 2025 mennessä olla vähintään 55 % ja vuoteen 2035 mennessä jo 65 %, kertoo PHJ:n toimitusjohtaja Johanna Rusanen.

Kierrätyksen edistämisessä kotitalouksien tekemä lajittelutyö ensiarvoisen tärkeää

-Kierrätyksen kasvattamisessa ensiarvoisen tärkeää on kotitalouksien tekemä lajittelutyö, koska materiaalit saadaan sen ansiosta puhtaimpina kiertoon. Laitosmainen lajittelu täydentää kotitalouksien tekemää syntypaikkalajittelua ja sitä kehitämme edelleen, jatkaa Rusanen.

-Ruokajäte sekajätteen joukossa pilaa sen sisältämän kierrätyskelpoisen materiaalin. Jos kaikki kotitaloudet lajittelisivat ruokajätteen erikseen joko biojäteastiaan tai kompostoriin, sekajätteenkin laitosmaisesta käsittelystä tulisi kannattavaa ja siitä saataisiin talteen kierrätykseen kelpaavia materiaaleja.

-Parhaillaan valmisteilla olevan uuden jätelain myötä biojätteen erilliskeräysvaatimukset tulevat tiukentumaan. Olemmekin juuri käynnistämässä uudentyyppistä biojätteiden erilliskeräyspalvelun kokeilua omakotitaloille Lahdessa. Kokeiluun mahtuu mukaan 200 kotitaloutta.

-Kierrätyksen lisäämisessä avainasemassa on myös se, että kaikki asuinkiinteistöt ovat lain edellyttämällä tavalla liittyneenä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja että kiinteistöille tarjotaan palveluita, jotka helpottavat kierrätystä. Tällä hetkellä toimialueellamme ei näin valitettavasti ole kuljetusjärjestelmästä johtuen. Tähän asiaan PHJ ei voi juurikaan vaikuttaa niin kauan kuin jätteenkuljetus alueellamme hoidetaan pääasiassa kiinteistönhaltijan järjestämänä.

-Viime vuonna ohjasimme energiajätteeseen lajiteltua muovia kierrätykseen yli miljoona kiloa. Tänä vuonna kierrätetyn muovin määrä nousee 2 miljoonaan kiloon. Toimialueen asukasta kohden saamme muovia talteen ja kiertoon 10 kiloa. Valtakunnallisesti tämä luku on huomattavasti pienempi, sanoo Rusanen.

-Olemme lisäksi mukana tekstiilijätteen erilliskeräystä edistävässä kehitysprojektissa yhdessä Suomen muiden jätelaitosten kanssa ja selvitämme, miten poistotekstiilien keräys olisi kannattavinta järjestää toimialueellamme. Tekstiilijätettä on alettava keräämään erilleen muusta jätteestä vuoteen 2025 mennessä, mutta Suomessa siihen pyritään jo paria vuotta aiemmin.

Lisätietoja löytyy PHJ:n Vuosi- ja ympäristökatsauksesta 2019.

Yhtiökokous pidettiin 23.4.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokous pidettiin torstaina 23.4. Yhtiökokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätös, myönnettiin hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus sekä valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Hallitus 23.4.2020 alkaen:

  • Heikki Moilanen, Lahti, hallituksen puheenjohtaja, jatkaa
  • Kristiina Vanhala-Selin, Hollola, jatkaa
  • Sami Kivi, Lahti, jatkaa
  • Riitta Ahokas, Kärkölä, uusi
  • Markku Koskela, Orimattila
  • Arja Nikkanen, Lahti
  • Juha Tähkänen, Heinola, varapuheenjohtaja

Vuosi 2019 oli yhtiön 26. tilikausi. Yhtiön liikevaihto oli 18,4 milj. euroa, joka oli noin 1,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Tilikauden voitto oli 0,065 milj. euroa. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiö hoitaa osakaskuntiensa puolesta kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja hyödyntämispalvelut, jäteneuvonnan sekä jätehuollon suunnittelu- ja kehittämistehtävät. Yhtiön osakkaina vuonna 2019 oli 10 kuntaa. Lahden kaupunki on yhtiön pääomistaja 58,6 %:n osuudella ja yhtiö kuuluu Lahden kaupunkikonserniin.