Jätekuljetuksista kiinnostuneilta kuljetusyrityksiltä kerätään nyt taustatietoa kyselyllä

15.09.2021

Uudistunut jätelaki kasvattaa kunnan vastuuta jätehuollon kuljetusten järjestämisessä biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin osalta vuosien 2022 ja 2024 välisenä aikana.

Salpakierto Oy kartoittaa parhaillaan toimialueellaan jo toimivilta tai alueen tulevista jätekuljetusurakoista kiinnostuneilta yrityksiltä taustatietoja tulevien kuljetusten kilpailutuskokonaisuuksien suunnittelua varten kyselyllä. Kartoituksella halutaan myös kasvattaa tietämystä alueen kuljetusten tilanteesta. Kysely liittyy tulevista jätehuollon kuljetusten hankinnoista käynnistettyyn markkinavuoropuheluun.

Kyselyyn voi vastata 13.10.2021 saakka osoitteessa link.webropol.com/s/kuljetusurakoitsijakysely2021

Jätelain myötä siirtyvien jätekuljetusten osalta on käynnistetty myös yritysvaikutusten arviointimenettely.

Lue lisää jätelakiuudistuksesta.