Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2020 on nyt julkaistu

25.05.2021

Vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2020 on julkaistu ja kertomukseen voi tutustua täällä.

Kertomus summaa yhteen yhtiön toiminnan tärkeimmät tapahtumat ja tunnusluvut toimintavuodelta 2020. Kertomuksessa läpikäytyjä aihesisältöjä ovat mm. yhtiön palvelut, meneillään olevat kehityshankkeet, Kujalan käsittelykeskuksen laitosten, käsittelytoimintojen ja ympäristön tunnusluvut sekä yhtiön talous- ja henkilöstötunnusluvut.

99 % Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin joko materiaalina tai energiana. Kierrätykseen ohjattiin kaikesta toimialueella syntyvästä yhdyskuntajätteestä 43 %. Energiahyötykäyttöön ohjattiin 56 %. Kierrätysaste laski viime vuodesta, koska polttoon ohjattavaa jätettä syntyi edellisvuotta enemmän. Lue aiempi tiedotteemme asiaa koskien.

Koronavuosi räjäytti lajitteluasemien kävijämäärät. Seitsemän lajitteluaseman palveluita käytti vuoden aikana lähes 208 000 asiakasta, mikä on 40 000 kävijää aiempaa enemmän. Lajitteluasemilla asiakastyytyväisyys on korkea ja se sai keskiarvon 4,35 asteikolla 1-5. Eniten kiitosta sai jälleen henkilökunnan palvelualttius ja ystävällisyys. Lue aiempi tiedotteemme lajitteluasemien kävijämääristä.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 19,5 miljoonaa euroa, joka oli noin 5,8 % enemmän kuin edellisvuonna. Lue lisää talouden tunnusluvuista.

Vuosi- ja ympäristökatsaus 2020