Jätehuoltomääräyksistä usein kysyttyä

Omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan. Jäteastiat voi ostaa omaksi tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Jäteastioiden tulee olla kannellisia, tartuntakahvoilla ja pyörillä varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun.
Jätesäkeille tarkoitettuja jätesäkkitelineitä ei saa käyttää 1.1.2016 jälkeen. Katso oman kuntasi jätteenkuljetusyritykset täältä.

Kyllä, kiinteistöt voivat hankkia yhteiset jäteastiat eli kimppa-astiat. Kimpan yhdyshenkilö tilaa jäteastioiden tyhjennyksen ja jätteenkuljetuksen. Jäteastiat voi ostaa tai vuokrata kuljetusliikkeeltä. Lue lisää yhteisten astioiden käytöstä. Katso oman kuntasi jätteenkuljetusyritykset täältä.

Jätteiden kuljettaminen kesämökiltä vakinaisen asuinpaikan jäteastiaan ei ole luvallista. Ainoastaan jos kiinteistöt ovat lähinaapureita, ne voivat muodostaa jätekimpan ja käyttää yhteistä jäteastiaa. Velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä. Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Vapaa-ajan asumiseen käytettävillä kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia.

Asikkalan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksistä valitsemansa, alueella toimivan jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Katso jätteenkuljetusyritykset täältä.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piirissä olevilla kiinteistöillä on oltava käytössään sekajäteastia ja energiajäteastia. Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistökohtaisessa jätteenkuljetuksessa tarvittaessa niin, ettei jäteastiasta aiheudu hajuhaittaa eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Lue lisää jäteastioiden tyhjennysväleistä.

Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Jos kesämökillä syntyvän jätteen määrä on vähäinen, suosittelemme ruokajätteen kompostointia kesämökillä. Kompostointi mahdollistaa mahdollisimman pitkän sekajäteastian tyhjennysvälin. Kesämökin käyttökaudesta riippuen voi riittää jopa  jäteastioiden yksi tyhjennnys kesässä. Siksi ajaksi, kun kesämökillä ei oleskella, voi jätteenkuljetuksen keskeyttää sopimalla siitä jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Lue lisää.

Kyllä, omakotitaloilla ja paritaloilla, joissa on 1-2 huoneistoa, sekä vapaa-ajan asunnoilla, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan. Tämä koskee kaikkia kuntia Lahden seudun jätelautakunnan alueella.

Uuden, 19.7.2021 voimaan astuneen jätelain myötä biojätteiden erilliskeräysvelvoite alkaa 1.7.2022 kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä kaikissa taajamissa. Näiden kiinteistöjen tulee järjestää tyhjennykset biojätteelle. Biojäte siirtyy koko toimialueella yhteisesti kilpailutetuksi ja Salpakierron järjestämäksi 03/2024 alkaen. Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa on tälläkin hetkellä biojätteen erilliskeräykset yhteisesti kilpailutettuna urakkana. Näillä alueilla Salpakierto aloittaa biojätteen tyhjennykset 1.7.2022.

Jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Jäteastia on tyhjennettävä ennen jätteenkuljetuksen keskeyttämistä.

Kun halutaan keskeyttää jätteenkuljetus alle vuoden mittaiseksi ajaksi riittää, kun ilmoittaa siitä jätteenkuljetusta hoitavalle kuljetusyritykselle. Jos keskeytys on yli vuoden mittainen siitä tulee tehdä kirjallinen hakemus Lahden seudun jätehuoltoviranomaiselle. Lue lisää.

Asuinkiinteistöillä, joissa on 3 – 9 huoneistoa, on lajitteluvelvoite kahteen keräysastiaan: energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Taajama-alueella myös paperille tulee hankkia oma keräysastia. Kerros- ja rivitaloalueilla sijaitsevilta kiinteistöltä paperi kerätään maksutta. Biojätteiden omatoimista kompostointia suositellaan.

Huom! Uuden, 19.7.2021 voimaan astuneen jätelain myötä laajenee pakkausjätteiden (kartonkipakkaukset, muovipakkaukset, lasipakkaukset ja metallipakkaukset) keräysvelvoite myös 5-9 huoneiston kiinteistöille kaikkiin taajamiin. Pakkausjätteiden keräys alkaa ja Salpakierron jätekuljetuksiin siirrytään elokuusta 2023 alkaen porrastetusti.

Uuden jätelain myötä biojätteiden erilliskeräysvelvoite on alkanut 1.7.2022 kaikissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöissä kaikissa taajamissa. Näiden kiinteistöjen tulee järjestää tyhjennykset biojätteelle. Biojäte siirtyy koko toimialueella yhteisesti kilpailutetuksi ja Salpakierron järjestämäksi 03/2024 alkaen. Orimattilan ja Heinolan keskustaajamissa on tälläkin hetkellä biojätteen erilliskeräykset yhteisesti kilpailutettuna urakkana. Näillä alueilla Salpakierto aloittaa biojätteen tyhjennykset 1.7.2022.

Lisätietoja keräyksen alkamisesta voi katsoa täältä.

Ilmoita roskaantumisesta oman kuntasi ympäristösuojeluviranomaiselle. Jätehuollon valvontatehtävät kuuluvat kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle (esim. roskaantumisasiat ja jätehuoltomääräysten noudattamisen valvonta). Ympäristönsuojeluviranomaisten ajantasaiset yhteystiedot löydät oman asuinkuntasi kotisivuilta.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske:

  • Kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista avopolttona nuotiossa tai grillissä. Poltettavan määrän tulee olla vähäinen, eikä tarkoituksena saa olla jätteen hävittäminen. Käsittelemätön puu on kyllästämätön, pinnoittamaton ja sitä ei ole maalattu eikä sisällä liima-aineita.
  • Kiinteistön tulipesissä kuivan käsittelemättömän puujätteen, risujen ja oksien polttamista lämmityksen yhteydessä.
  • Kiinteistön tulipesissä paperin ja kartongin käyttämistä sytykkeenä lämmityksen yhteydessä.
  • Polttavia käymälöitä
  • Kaislan polttamista, mikäli ajoneuvolla ei pääse rantaan. Kaisloja ei saa polttaa jäällä. Polttojäte ei saa päätyä vesistöön

Kyllä riittää. Kesämökin jätehuolto voidaan keskeyttää esim. talven ajaksi. Voitte keskeyttää jäteastioiden tyhjennyksen ilmoittamalla siitä jätteenkuljetusyrityksenne asiakaspalveluun. Lue lisää.

Kaikki asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon. (Jätelaki 646/2011). Jätteen vähäinen määrä ei ole peruste olla järjestämättä kiinteistön jätehuoltoa. Kiinteistön tulipesissä voidaan polttaa lämmityksen yhteydessä vain puhdasta puuta, oksia ja risuja sekä käyttää sytykkeenä paperia ja pahvia, ei siis muovia.

Salpakierto Oy:n toimialueella jätekuljetukset hoidetaan pääasiassa kiinteistön haltijan järjestämänä. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat tekevät itse sopimuksen jäteastioiden sekä sako- ja umpikaivojen tyhjennyksestä alueella toimivan, valitsemansa kuljetusliikkeen kanssa. Lue lisää jätehuollon järjestämisestä.

Mikäli kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pysyvästi käyttökelvoton, purettu tai tuhoutunut, ei kiinteistön tarvitse kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätehuollon perusmaksun poistamista haetaan jätelautakunnalta kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy Lahden seudun jätehuoltoviranomaisen sivuilta.

Jos hakemuksen perusteluna on kiinteistön pysyvä käyttökelvottomuus, se täytyy todistaa laittamalla hakemuksen liitteeksi ympäristöterveysviranomaisen, sertifioidun rakennusterveysasiantuntijan (Eurofins-sertifikaatti) tai FISE-pätevyyden omaavan kosteusvaurion kuntotutkijan, asuntokaupan kuntotarkastajan tai rakennusten kuntoarvioijan lausunto käyttökelvottomuudesta. Lue lisää.